Acest document este disponibil pentru download in format PDF.

POLITICA DE SECURITATE
A PRELUCRARII DE DATE CU CARACTER
PERSONAL

ADEPT TRANSILVANIA

 

August 2014

1. NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE
FUNDATIA ADEPT TRANSILVANIA, denumita in continuare “ADEPT TRANSILVANIA”, organizatie neguvernamentala inregistrata in Registrul asociatiilor si fundatiilor la pozitia 5/26.11.2004, adopta prezenta Politica de Securitate a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal in scopul garantarii si protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice.

Fundatia ADEPT TRANSILVANIA in calitate de operator al domeniilor www.fundatia-adept.org, www.discovertarnavamare.org, www.artofdar.ro/com., www.tbtrace.ro, www.tbtrails.ro, www.ciclaton.ro si al subdomeniilor asociate acestora, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal al fiecarei persoane care viziteaza portal-urile/site-urile sus mentionate, fiind inregistrata sub nr. 0019721 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Fundatia ADEPT TRANSILVANIA are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Prezenta politica de confidentialitate se aplica in ceea ce priveste colectarea, stocarea, utilizarea, divulgarea si transferul datelor cu caracter personal colectate de catre Fundatia ADEPT TRANSILVANIA prin intermediul portal-urilor/website-urilor www.fundatia-adept.org, www.discovertarnavamare.org, www.artofdar.ro/com., www.tbtrace.ro, www.tbtrails.ro, www.ciclaton.ro.

Portal-urile/website-urile mentionate va pun la dispozitie detalii referitoare la datele cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra, la modalitatea in care utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal si la drepturile pe care le aveti cu privire la propriile date cu caracter personal pe care noi le detinem, prelucram si transferam.

Datele pe care le furnizati prin completarea formularelor de inscriere la evenimentele, activitatile si proiectele organizatiei, dupa caz, sunt destinate exclusiv utilizarii de catre organizatia noastra pentru a va oferi acces la aceste activitati.

Fundatia ADEPT TRANSILVANIA prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin completarea formularelor de inscriere ADEPT TRANSILVANIA, in scopul de a va oferi acces la evenimentele, activitatile si proiectele organizate de fundatie.

Operatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastra prin intermediul portal-urilor/site-urilor
www.fundatia-adept.org, www.discovertarnavamare.org, www.artofdar.ro/com., www.tbtrace.ro, www.tbtrails.ro, www.ciclaton.ro si al subdomeniilor asociate acestora, dupa caz, prin navigarea pe portal-rile/website-urile sau completarea unor formulare dedicate, asa cum prevad dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, modificata si completata.

Va rugam sa cititi prezenta politica de confidentialitate cu atentie. Prin accesarea website-urilor precizate sau/si prin navigarea pe acesta si prin furnizarea propriilor date cu caracter personal prin completarea câmpurile de date din cadrul acestora, dumneavoastra:

(i) confirmati faptul ca ati citit, inteles si ca sunteti de acord cu prezenta politica de confidentialitate;

(ii) consimtiti in mod expres la colectarea, stocarea, utilizarea si divulgarea propriilor date cu caracter personal descrise in cadrul sectiunii intitulate "Date cu caracter personal pe care le colectam in legatura cu persoana dumneavoastra" de catre ADEPT TRANSILVANIA, de alte persoane care lucreaza in numele acesteia, dupa cum este necesar, in scopurile prezentate in cadrul acestei politici;

(iii) consimtiti la transferarea de catre ADEPT TRANSILVANIA a propriilor date cu caracter personal, astfel cum sunt descrise acestea in cadrul sectiunii intitulate "Date cu caracter personal pe care le colectam in legatura cu persoana dumneavoastra" de mai jos, catre organizatiile sale afiliate din cadrul grupului, catre alte persoane care lucreaza in numele acesteia sau catre alte entitati publice ori private, dupa cum este necesar, in scopurile prezentate in cadrul acestei politici; si

(iv) declarati ca ati fost informat cu privire la exercitarea oricaror drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificari ulterioare (“Legea nr. 677/2001”), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in special in ceea ce priveste dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de acces la date, dreptul de interventie in legatura cu datele, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor si dreptul de a se adresa autoritatii de supraveghere si/sau instantei.

In cazul in care nu consimtiti la/nu sunteti de acord cu aceste prelucrari sau transferuri de date ori cu prezenta politica de confidentialitate, nu trebuie sa utilizati aceste website-uri si/sau sa ne furnizati propriile date cu caracter personal prin completarea câmpurilor de date de pe aceste website-uri.

In cazul in care nu furnizati fundatiei ADEPT TRANSILVANIA toate categoriile de date cu caracter personal solicitate in cadrul acestor website-uri, ADEPT TRANSILVANIA nu va fi capabila sa-si indeplineasca o parte din obligatiile/ conditiile care ii revin in legatura cu persoana dumneavoastra in functie de evenimentul/activitatea/prooiectul pentru care participati sau ati completat formularul.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la officenotificare @ fundatia-adept.org. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in alte state.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

Va rugam sa verificati cu regularitate Politica de confidentialitate ADEPT TRANSILVANIA, pentru a va mentine la curent cu privire la actualizarile aduse prezentei politici de confidentialitate, deoarece modificarile vor intra in vigoare imediat ce vor fi publicate.